Klientský program

Klientská karta

Seznam otázek:
 1. Podmínky získání Klientské karty
 2. Kde mohu Klientskou kartu použít?
 3. Jak získat Klientskou kartu?

1. Podmínky získání Klientské karty

 1. Klientská karta (dále jen „karta“) je vydána na jméno.
 2. Při vydání karty držitel podpisem „Potvrzení o převzetí klientské karty“ stvrdí převzetí karty a seznámení se s těmito pravidly. Zároveň klient podepíše klientskou kartu do podpisového pole na její rubové straně.
 3. Svým podpisem držitel současně stvrzuje svůj souhlas s použitím svých osobních údajů uvedených na „Potvrzení o převzetí klientské karty“ dle platné legislativy.
 4. Karta je zaevidována do informačního systému lékárny a při každém uskutečněném nákupu zboží ve vydávající lékárně je na kartu přiznáván kredit evidovaný v bodech.
 5. Uplatnění kreditu není časově omezeno (toto neplatí při ukončení platnosti karet - viz bod 8.), lze ji převést i do dalšího kalendářního roku.
 6. O aktuální výši kreditu je možné se informovat u zaměstnance lékárny.
 7. Karta je přenosná – nárok na uplatnění kreditu (vč. kreditu z předchozích nákupů) má kdokoliv po předložení karty.
 8. Karta má neomezenou platnost. Vydavatel karty má právo kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu Klientských karet LÉKÁREN AGEL. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou vyvěšeny v prostorách lékárny. Vydavatel karty má právo ukončit její platnost, a to oznámením této skutečnosti vyvěšením informace na viditelném místě v prostorách LÉKÁREN AGEL. Dnem zveřejnění oznámení o ukončení platnosti programu KK zaniká právo načítat (generovat) kredit na kartu. Kredit načtený v předchozím období může držitel nebo kdokoli po předložení karty uplatnit formou slevy při nákupu nejpozději do 3 měsíců od zveřejnění informace o ukončení platnosti karet.  Pokud držitel karty kredit v tomto období neuplatní, kredit bez náhrady zaniká.
 9. Při ztrátě karty má držitel právo zablokovat kartu, a to osobně v LÉKÁRNÁCH AGEL, která vydá držiteli náhradní (novou) klientskou kartu s hodnotou kreditu evidovaného na původní kartě ke 24:00 dne blokace.
 10. Repharm a.s. si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel

Zpět nahoru

2. Kde mohu Klientskou kartu použít?

Klientskou kartu lze použít ve všech LÉKÁRNÁCH AGEL.

Zpět nahoru

3. Jak získat Klientskou kartu?

Při prvním uskutečněném nákupu v LÉKÁRNÁCH AGEL.
Bližší informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci lékárny.

Zpět nahoru

Reklama

Nadace AGEL
Martek Medical
asc
Apatyka servis