Novinky

Elektronický recept zblízka

28.2.2018

Na dotazy k e-receptu odpovídá představitel managementu kvality Lékáren AGEL Mgr. Michal Krupa

Jedním z nejdiskutovanějších zdravotnických témat za poslední období je bezpochyby povinnost vystavování elektronického receptu. Od 1. 1. 2018 vstoupilo toto nařízení v platnost, a proto jsme pro Vás připravili seznam častých otázek spojených s touto problematikou. 

Jaký je rozdíl mezi lékařským předpisem (receptem) v elektronické a listinné podobě?

Elektronický recept (dle SÚKL též „eRecept“) a recept v listinné podobě mají stejné obsahové náležitosti. Liší se tím, že papírový recept je listina opatřená podpisem a razítkem lékaře, lékárník k jeho vydání nepotřebuje internet. eRecept představují údaje uložené v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚeR), které zaručuje jeho pravost a, pacient disponuje v podstatě pouze kódem (identifikátorem), který na eRecept odkazuje.

Můžete popsat celou cestu elektronického receptu od lékaře přes pacienta až do lékárny?

Samotné vystavení elektronického receptu probíhá ve dvou krocích. Na základě pokynů lékaře sestaví jeho informační systém informaci o lékařském předpisu (údaje o pacientovi, předepisujícím lékaři, zdravotnickém zařízení, předepsaných léčivých přípravcích, platnosti a dalších příznacích receptu). Následně jsou tyto informace ve strukturované podobě odeslány CÚeR, tato „zpráva“ je šifrována a navíc je podepsána elektronickým podpisem lékaře.

V případě, že byly splněny všechny potřebné náležitosti, elektronický recept je uložený v CÚeR, které vygeneruje jedinečný identifikátor (identifikační znak) tohoto eReceptu. Tuto informaci následně obdrží lékař. Pod identifikátorem eReceptu si můžeme představit 12místní kód, který tvoří  kombinace číslic a písmen. Ta musí být pacientovi předána v okem čitelné formě (vždy), kterou nepovinně doprovází vyjádření ve formě čárového či do budoucna QR kódu.

 

Pacient se musí s lékařem předem domluvit na formě předání identifikátoru vystaveného eReceptu. Na výběr mají ze čtyř možností:

1) V současné době se nejčastěji jedná o papírovou průvodku. Nemá stanovený závazný vzor, může vypadat jako klasický recept (s tím rozdílem, že nesmí obsahovat razítko a podpis lékaře) – je tedy čitelná i pro pacienta a umožňuje lékaři  preskripci vizuálně zkontrolovat a případně opravit ještě za přítomnosti pacienta, nebo se může jednat jen o „papír“ s vytištěným identifikátorem a jeho čárovým kódem.

2) E-mail – může obsahovat jen identifikátor elektronického receptu nebo i další údaje (obdoba tištěné průvodky ve formě PDF dokumentu). Tady platí, že e-mail může odeslat lékař prostřednictvím svého systému nebo požádat o jeho zaslání CÚeR. Kvůli bezpečnosti není průvodka eReceptu v e-mailu, ale v přiloženém souboru, který je chráněný heslem, kterým je číslo pojištěnce.

3) SMS zpráva –  z důvodu ochrany osobních údajů by neměla obsahovat podrobnosti o pacientovi a jeho lécích, ale jen a pouze identifikátor eReceptu. SMS zprávu může pacientovi odeslat přímo lékař ze svého systému, v budoucnu to bude umožňovat i CÚeR, když o to lékař požádá při vystavení eReceptu.

4) Webová a mobilní aplikace – aby mohl pacient využívat tuto možnost, potřebuje internet a přístupové údaje do CÚeR. Postup, jak je může získat, uvádí stránky SÚKL - www.epreskripce.cz. V mobilní či webové aplikaci následně pacient najde předepsané recepty od všech lékařů a rovněž uvidí, jaké léky mu na ně byly vydány.

 

Výdej v lékárně uskutečňuje lékárník po načtení eReceptu z CÚeR. K tomu stačí identifikátor, který mu předá pacient. Nejrychlejší cestu představuje načtení identifikátoru z čárového kódu pomocí čtečky, ať již z papíru nebo z displeje pacientova mobilního zařízení.  Při výdeji léčivých přípravků se lékárník musí řídit výhradně eReceptem v CÚeR. Případné poznámky dopsané např. na papírovou průvodku lékařem ale neuvedené v CÚeR nejsou pro lékárníka závazné, byť je u nich podpis a razítko lékaře. Maximálně může na jejich základě lékaři zatelefonovat, ověřit si, jaký je stav věci a případně ho požádat, aby eRecept změnil odpovídajícím způsobem přímo v úložišti, resp. aby původní eRecept zrušil a vystavil předpis nový.

Po uskutečnění výdeje lékárník zasílá CÚeR záznam o výdeji – zprávu, která obsahuje kód, název a počet balení vydaných léčivých přípravků (LP), případně jeho poznámku k výdeji. Také nastaví stav eReceptu, ten může označit jako kompletně nebo částečně vydaný. Druhý z uvedených stavů se využívá u opakovacích receptů (vyjma posledního výdeje), anebo místo výpisu v případě, že lékárna nemá k dispozici všechna balení předepsaných léků. Pacient se s takovým eReceptem pak může vrátit do stejné lékárny, ve které se domluví na doobjednání léků, nebo může navštívit jakoukoli jinou lékárnu. Pak ještě existuje stav připravovaný, který se využívá např. u eReceptů na konopí pro léčebné použití. Tento stav zajišťuje, aby si pacient nemohl nechat připravovat jeden recept s konopím ve vícero lékárnách.

Jsou údaje o pacientech chráněny proti znežití třetí stranou? Plynou nějaké výhody z centrálního úložiště pro pacienty? Je výdej elektronického receptu plynulý? 
Na tyto a další dotazy najdete odpovědi v článku časopisu Náš AGEL, strana 34 (32).


 

 

Reklama

Nadace AGEL
Martek Medical
asc
Apatyka servis