O nás

Den lékáren 2020: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně.

18.6.2020

Česká lékárnická komora (ČLnK) pořádá pravidelně akci Den lékáren, která letos připadá na čtvrtek 18. června. Hlavní část kampaně je věnována představení nezastupitelné role lékárníků a jedinečnosti lékáren. Jejich přínos v rámci zdravotnické péče zdůraznila i koronavirová pandemie: lékárny zůstaly téměř bez výjimky otevřené, pro pacienty standardně zajišťovaly léky i dosavadní poradenství a edukaci v rámci prevence. Letošní Den lékáren provází motto: „Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně“. Lékárna AGEL se do kampaně zapojila spolu s více než 1 300 lékárnami napříč celou ČR.

Téma letošního Dne lékáren reflektuje aktuální vývoj a zkušenosti z předchozích několika měsíců. „Koronavirová pandemie ukázala důležitost rovnoměrně rozložené sítě lékáren jako nejdostupnějších zdravotnických zařízení a potvrdila nezastupitelnou roli lékárníků v systému českého zdravotnictví,“ uvádí prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. s tím, že lékárny a lékárníci patří mezi základní stavební kameny zdravotnictví a jsou přínosem nejen pro zdraví jednotlivce, ale i pro celou společnost.

„Lékárník je široce vzdělaným odborníkem, jehož znalosti a zkušenosti mohou využívat pacienti při každodenní návštěvě lékárny. Jeho vzdělání je kombinací znalostí základních přírodních věd, nauky o fungování lidského těla a nemocech. Tyto poznatky jsou koncentrovány do detailních znalostí o struktuře a účincích jednotlivých léků a jejich vzájemných kombinací. Díky tomu může lékárník posoudit zdravotní problém pacienta a případně mu navrhnout možnost samoléčby, nebo doporučit návštěvu lékaře,“ vysvětluje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Nenahraditelnost lékáren tkví nejen ve výdeji léčivých přípravků, ale i kontrole možných interakcí a kontraindikací, které mohou nastat nejen mezi léky na předpis či bez předpisu, ale také mezi léky a doplňky stravy nebo stravou samotnou. V rámci své činnosti lékárníci pravidelně komunikují s předepisujícími lékaři a řeší například chybnou preskripci, přičemž jsou posledním bodem kontroly před výdejem léčiva pacientům. Lékárníci připravují pro pacienty individuální léky, kontrolují kvalitu a pravost léčiv a poskytují pacientům konzultace k jejich farmakoterapii. Od června je lékárníkům dostupný lékový záznam pacienta, díky kterému mohou pacientům v rámci konzultace ještě lépe poradit při léčbě a jednodušeji odhalit možné lékové chyby při výdeji léku na recept. V neposlední řadě lékárna ručí za správné podmínky skladování léčiv a zajišťuje také sběr nepoužitelných léků.

Zdroj: Česká lékárnická komora