O nás

Den lékáren 2020: Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně.

Česká lékárnická komora (ČLnK) pořádá pravidelně akci Den lékáren, která letos připadá na čtvrtek 18. června. Hlavní část kampaně je věnována představení nezastupitelné role lékárníků a jedinečnosti lékáren. Jejich přínos v rámci zdravotnické péče zdůraznila i koronavirová pandemie: lékárny zůstaly téměř bez výjimky otevřené, pro pacienty standardně zajišťovaly léky i dosavadní poradenství a edukaci v rámci prevence. Letošní Den lékáren provází motto: „Z rukou lékárníka, s radou odborníka. Ve vaší lékárně“. Lékárna AGEL se do kampaně zapojila spolu s více než 1 300 lékárnami napříč celou ČR.

Téma letošního Dne lékáren reflektuje aktuální vývoj a zkušenosti z předchozích několika měsíců. „Koronavirová pandemie ukázala důležitost rovnoměrně rozložené sítě lékáren jako nejdostupnějších zdravotnických zařízení a potvrdila nezastupitelnou roli lékárníků v systému českého zdravotnictví,“ uvádí prezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. s tím, že lékárny a lékárníci patří mezi základní stavební kameny zdravotnictví a jsou přínosem nejen pro zdraví jednotlivce, ale i pro celou společnost.

„Lékárník je široce vzdělaným odborníkem, jehož znalosti a zkušenosti mohou využívat pacienti při každodenní návštěvě lékárny. Jeho vzdělání je kombinací znalostí základních přírodních věd, nauky o fungování lidského těla a nemocech. Tyto poznatky jsou koncentrovány do detailních znalostí o struktuře a účincích jednotlivých léků a jejich vzájemných kombinací. Díky tomu může lékárník posoudit zdravotní problém pacienta a případně mu navrhnout možnost samoléčby, nebo doporučit návštěvu lékaře,“ vysvětluje viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

Nenahraditelnost lékáren tkví nejen ve výdeji léčivých přípravků, ale i kontrole možných interakcí a kontraindikací, které mohou nastat nejen mezi léky na předpis či bez předpisu, ale také mezi léky a doplňky stravy nebo stravou samotnou. V rámci své činnosti lékárníci pravidelně komunikují s předepisujícími lékaři a řeší například chybnou preskripci, přičemž jsou posledním bodem kontroly před výdejem léčiva pacientům. Lékárníci připravují pro pacienty individuální léky, kontrolují kvalitu a pravost léčiv a poskytují pacientům konzultace k jejich farmakoterapii. Od června je lékárníkům dostupný lékový záznam pacienta, díky kterému mohou pacientům v rámci konzultace ještě lépe poradit při léčbě a jednodušeji odhalit možné lékové chyby při výdeji léku na recept. V neposlední řadě lékárna ručí za správné podmínky skladování léčiv a zajišťuje také sběr nepoužitelných léků.

Zdroj: Česká lékárnická komora