O nás

Den lékáren připomene nezastupitelnou roli lékárníků

12.6.2023

Ve čtvrtek 15. června proběhne tradiční akce České lékárnické komory Den lékáren. Tento již 25. ročník je zaměřen na představení zdravotníků v lékárně, jejich profesních znalostí, kompetencí a činností, které v lékárně vykonávají. O tom, že lékárníci nejsou jen „prodavači“, není pochyb.

Skupina AGEL je největším soukromým poskytovatelem zdravotnických služeb v České republice. Kromě lékařské péče poskytuje také lékárenský servis prostřednictvím sítě 28 Lékáren AGEL. „Většina našich veřejných lékáren sídlí v rámci nemocnic nebo poliklinik Skupiny AGEL, takže doplňují komplexní zdravotnické služby poskytované našim pacientům. Mimo tyto veřejné lékárny provozujeme také dvě nemocniční lékárny, které zabezpečují dodávky léčiv pro lůžková oddělení všech zdravotnických zařízení Skupiny AGEL,“  říká Ing. Kateřina Řehulková, členka představenstva společnosti Repharm, která Lékárny AGEL spravuje.

Pro správný chod lékárny je potřeba několik profesí. Laik by si dokonce mohl myslet, že lékárník jen vydává léčivo, jaké předepíše lékař. „Lékárník rozhodně není prodavač, výdej léků má svá striktní pravidla. Léky může vydávat pouze vysokoškolsky vzdělaný lékárník v oboru farmacie, který na základě svých znalostí zajistí správné a bezpečné zacházení s léčivy jak při příjmu, tak při výdeji, tzv. expedici. Poskytuje lékové poradenství pacientům, odhaluje lékové chyby, v případě potřeby navrhne vhodnou lékovou záměnu a podílí se na edukaci veřejnosti. Minimalizuje tak nejen zdravotní rizika spojená s chybným užíváním léčiv, ale také celkové náklady ve zdravotnictví,“  doplňuje Řehulková.

Společně s 88 lékárníky pracuje v Lékárnách AGEL také 64 farmaceutických asistentů a 30 sanitářů. Asistenti, někdy také nazývání farmaceutičtí laboranti jsou absolventi střední nebo vyšší odborné školy v oboru farmaceutický asistent a jsou nepostradatelnou součástí dění v lékárnách. Zajišťují veškeré činnosti spojené s volně prodejným sortimentem lékárny, kam spadají léčivé přípravky vydávané bez receptu, zdravotnické prostředky, kosmetika, doplňky stravy a potravinové doplňky. „I farmaceutičtí asistenti musí mít vysokou míru znalostí, protože mnozí zákazníci přicházejí pro radu do lékáren k výdejnímu místu „Volný výdej“ dříve, než navštíví lékaře. Aby domácí samoléčba byla správně vedená, klienti v lékárně dostanou vhodné volně prodejné přípravky vzhledem ke konkrétnímu zdravotnímu problému nebo doporučení neodkládat návštěvu lékaře,“  osvětluje činnost asistentů Kateřina Řehulková.

V některých Lékárnách AGEL jsou také laboratoře, kde je možné připravit kapsle, čípky, globule, masti, sirupy a kapky dle požadavku lékaře nebo pacienta. „Individuálně připravené přípravky našimi lékárníky nebo asistenty jsou velmi efektivní, protože odpovídají konkrétním potřebám léčby. Tímto způsobem přípravy lze také řešit výpadky v sortimentu hromadně vyráběných léčivých přípravků,“  vyzdvihuje činnost lékárenských laboratoří Ing. Řehulková.

Práce v lékárně je velmi zajímavá, rozmanitá a krásná. Lékárenství je vysoce odborná součást komplexní zdravotnické péče, kde si zaměstnanci celoživotně doplňují vzdělání dle požadavků rozvoje oboru, a to s hlavním cílem, kterým je vysoce kvalitní služba pro zdraví každého klienta i pacienta.

Lékárna AGEL Ostrava-Vítkovice